Abril 2018

  • Màster Franchise Conference FPI Nàpols
  • Tancament de l’acord amb Etalentum per al seu assessorament estratègic i operacional en franquícia durant 3 anys